จัดส่งพอร์ต

พอร์ตที่อยู่ใกล้เราคือท่าเรือต้าเหลียนและท่าเรือเทียนจิน นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกพอร์ตตามความสะดวกในการรับสินค้าจากลูกค้า

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว