แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา

 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
 • ซื้อแว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาราคา,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาแบรนด์,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาผู้ผลิต,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาสภาวะตลาด,แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝาบริษัท
แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา
 • Tengsheng
 • เสิ่นหยาง
 • 3 วัน
 • 100,000 ชิ้น / สัปดาห์

แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา

รายละเอียดสินค้า

แว็กซ์ 8 ออนซ์ ภาชนะใส่เทียนแก้วสีรุ้งพร้อมฝา

ชื่อ

เหยือกเทียนสีรุ้งเปล่า
สี
โหลเทียนสีรุ้งใส,ขาว,ชมพู,ขาวในสต็อก
ขั้นต่ำ
สต็อกสีขั้นต่ำคือ 72 ชิ้นต่อสี
ความจุ
โถขนาด 10 ออนซ์ บรรจุขี้ผึ้ง 8 ออนซ์
ราคา
ราคาไม่รวมฝา
การบรรจุ
แต่ละชิ้นบรรจุด้วยฟอง, กล่องกระดาษด้านใน 12 ชิ้น, 72 ชิ้นต่อกล่อง
ตัวเลือกฝา
ฝาโลหะสีเงิน, ทอง, โรสโกลด์, ไม้ไผ่และฝาไม้พร้อมซีลซิลิโคน
คุณภาพ
อย่างดี
การพิมพ์โลโก้
ขั้นต่ำคือ 500 ชิ้นสกรีนพิมพ์โลโก้สีเดียว
วัสดุขวดกระจก
ใช้สำหรับ
งานแต่งงาน, ตกแต่งบ้าน

8oz Iridescent Candle Jar


10oz Iridescent Candle Jar

candle jars and lids
8oz Iridescent Candle Jar


ข้อมูล บริษัท

  ;   ;เสิ่นหยาง เถิงเซิง บรรจุภัณฑ์พลาสติก จำกัดผู้ผลิตมืออาชีพของโถเทียนต่างๆ โรงงานก่อตั้งขึ้นในปี 1999 ตั้งอยู่ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง อาคารโรงงานครอบคลุม 38800㎡เราผลิตผลิตภัณฑ์แก้วและพลาสติกเป็นหลัก บริษัท ของเรามี 50 สายการผลิตมูลค่าการผลิตต่อปี 100 ล้าน

  ;   ; เรามีกำลังการผลิตที่แข็งแกร่งและความสามารถในการปรับแต่ง เราได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อให้บริการที่ปรับแต่งได้ระดับไฮเอนด์แก่พวกเขา เรามีประสบการณ์มากมาย คุณภาพที่สมบูรณ์แบบ และราคาที่แข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรเวียดนามอาร์เจนตินา มาเลเซีย และอีก 78 ประเทศ

  ;   ;   ;ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าเพื่อปรึกษา โปรดเชื่อเราและเลือกเรา เราเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมที่สุดของคุณ!


candle jars and lids8oz Iridescent Candle Jar

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right